space, time, period, season, hour, moment

Synonyms:
car, gav, serdem, wext
Examples:

– Dema ku hêk dike, bala xwe didê ku rengê hêken wê disa ji res in – When she lays eggs, she notices that her eggs are still black.

Etymology: