baby

Synonyms:
memikmij, sava, zaro, biçûk, bermakî, mindal, têşik, pitik, şirmij, sawa, şîrmêj, biçûk, çûçik, virnî, tifal